För ett företag eller organisation är viktigt att upprätthålla en god relation med både kunder och potentiella kunder. För att göra det måste man skapa och bibehålla ett förtroende för sitt varumärke. Som alla relationer så behöver relationen mellan företag och kunder hela tiden stärkas och upprätthållas på olika sätt. Det är viktigt att de kunder som ni redan har känner sig sedda och uppskattade, och det är viktigt att potentiella kunder får en positiv bild av ert företag.

Att dela ut godis och andra typer av profilprodukter är ett enkelt och effektivt sätt att skapa ett intresse för ert företag, och är ett utmärkt alternativ till annan sorts marknadsföring, som kan bli mycket kostsam. Det är ett mycket prisvärt och kostnadseffektivt sätt att nå ut till potentiella kunder, och att stärka relationen till dem som ni redan har som kunder. Att få godis med ert företags logga eller någon annan profilprodukt kan vara en mycket uppskattad gest bland era nuvarande kunder, och det kommer att stärka gemenskapen och deras känsla av att vara en del av företaget. Det är också en enkel men effektiv metod att skaffa nya kunder. Kunderna känner att de får någonting som de uppskattar, och då ger de också tillbaka uppskattning till företaget i form av att de köper era produkter eller fortsätter ert samarbete.

Genom att dela ut profilprodukter så kommer ert varumärke att spridas och bli välkänt. Genom att era kunder till exempel går omkring på stan iförd en t-shirt med ert företags logga så får ni effektiv och i princip gratis reklam som når ut till många människor, och det är betydligt mer kostnadseffektivt än att köpa dyra reklamannonser. Väldesignade profilprodukter kommer att stärka ert varumärke och säkerställa att människor är medvetna om ert företag. Stärk relationen till era kunder samtidigt som ni ger dem en uppskattad gåva!